Ελληνικά English Bulgarian Russian
Αιας Α.Ε. - Φυσικά ΠετρώματαAJAX S.A. WHITE MARBLE PRODUCTS
NIKISIANI PAGGEOU KAVALA
ТЕЛ: 25920-62142, ФАКС: 25920-21767,
e-mail: aias-sa@otenet.gr

 

 

 

 

 

Мраморная пыль - сырье для кормов для животных 


CHEMICAL ANALYSIS
 
 
Calcium carbonate CaCO3     65.50%      
Calcium carbonate MgCO3 34.00%