Ελληνικά English Bulgarian Russian
Αιας Α.Ε. - Φυσικά ΠετρώματαAJAX S.A. WHITE MARBLE PRODUCTS
NIKISIANI PAGGEOU KAVALA
ТЕЛ: 25920-62142, ФАКС: 25920-21767,
e-mail: aias-sa@otenet.gr

 

 

 

 

 

Белая мраморная пыль 0-0,15mmописание   

Мелкий белый кристаллический природный CaCO3MgCO3 происходит от депозита из белого мрамора горы Paggaio.


CHEMICAL ANALYSIS
 
NATURAL PROPERTIES
Calcination loss (LOI)%     42.9   Grain Thickness 0,15mm
SiO2%                                     8.13   Average grain size  
Al2O3%                                   0.19   Specific Gravity g/cm3 2.78
Fe2O3%                                    0.14   Apparent Density g/cm3 1.36
CaO%                                     32.06   Hardness (Scale Mohs) 3
MgO%                                    16.10      
K2O%                                      0.01  
OPTICAL PROPERTIES
 
 Na2O%                                  0.01   Whiteness     (ASTM 313) 95.1
 MnO%                                    0.01      
 TiO2%                                     0.00      

 

 


ПРИМЕНЕНИЕ

Природного карбоната кальция используется в сухих строительных смесей, строительных и изоляционных материалов, готовой штукатурки, производства удобрений, кормов для животных, промышленное известь, плиточные клеи, краски, изделия из стекла и других приложений.